алат седерхана унрук менганкуркан бату менгандунг эмас